Het bestuur bestaat momenteel uit 9 personen, te weten: Ben Dackers (voorzitter), Monique Schwanen (secretaris), Roxanne Gilissen (penningmeester), Odiel van Gerwen (vice-secretaris), Petra Brandts (vice-penningmeester), Anniek Dackers, Nancy van de Boorn, Ilva Ploum en Sylvia Yerna (allen algemeen bestuurslid).

Ben Dackers
Voorzitter

Monique Schwanen
Secr./vice voorz.

Roxanne Gilissen
Penningmeester

Odiel van Gerwen
Vice-secretaris

Petra Brandts
Vice-Penningmeester

Anniek Dackers
Algemeen bestuurslid

Ilva Ploum
Algemeen bestuurslid

Silvia Yerna
Algemeen bestuurslid

 

Medio 2015 heeft het bestuur van Vocalgroup Mes Amie de visie van Mes Amie opnieuw vastgesteld en een meerjarenplanning gemaakt tot en met 2018. In 2016 hebben wij een tweetal grote uitvoeringen gehad. Ten eerste ons concert “op de cour mèt Mes Amie”, op de binnenplaats van Gravenshof en ten tweede onze kerstwandelingen “De Geis van unne Habsjaar”. Dit jaar waren we opnieuw te gast bij de familie Hermens voor ons voorjaarsconcert dat gehouden werd op zondag 25 juni. Het thema van dit concert was “Vive La France, Vive Mes Amie”.

In 2018 geven wij een concert in de Bonbonnière op zaterdagavond 23 en zondagmiddag 24 juni 2018 ter gelegenheid van ons 40-jarig jubileum. De naam van het project 2018 heeft eindelijk een naam gekregen namelijk: “Journey of Dreams”. Tijdens ons concert “Vive La France, Vive Mes Amie” heeft onze dirigent samen met de regisseur de naam van ons project onthuld. Wat een mooie naam voor zo’n ambitieus project. Ons jubileumjaar sluiten wij af met onze inmiddels bekende kerstwandelingen.