Lid worden

In januari 2023 gaat het koor aan een nieuw seizoen beginnen. Het is een goed moment om lid te worden van onze vereniging. We starten met het instuderen van een nieuw repertoire. Ben je geïnteresseerd dan nodigen wij je van harte uit tot het bijwonen van een repetitieavond. Heb je vragen of wil je je aanmelden, mail ons via vocalgroupmesamie@gmail.com


Contributie

De contributie bedraagt € 60,- per jaar en dient vóór 1 april overgemaakt te worden op rekeningnummer NL19SNSB 0859131920 ten name van Vocalgroup Mes Amie te Maastricht onder vermelding van je voor -en achternaam.


Voor meer informatie over de contributie kun je contact opnemen met onze penningmeester, Roxanne Gilissen via:


vocalgroupmesamie@gmail.com